Showroom Trung Đức với không gian bốn tầng trưng bầy đầy đủ các mẫu sản phẩm thiết bị vệ sinh và gạch ốp lát. Các sản phẩm được trưng bầy trực quan thuận tiện giúp quý khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.